Overige informatie

Opvangtijden

De standaard opvangtijden zijn Maandag t/m Donderdag van 08:00 tot 18:00.

In overleg kan hiervan afgeweken worden, alsmede kan in overleg eventueel ’s avonds, in vakanties en/of in het weekend opvang genoten worden.

Kortdurige veranderingen in opvanguren binnen 2 dagen, ziekmeldingen of afwezigheid om andere redenen moeten telefonisch of persoonlijk worden doorgegeven. (Niet via e-mail)

Wij willen zelf graag rustig eten, en ook mogelijke kinderen de gelegenheid geven rustig te eten, daarom kunnen de kinderen tussen 18:00 uur en 18:45 uur niet opgehaald worden.

Wendagen

Het is mogelijk om gebruik te maken van wendagen. U kunt uw kind 2 x 4 uur langs laten komen om eens te wennen. Het kind kan dan wennen aan een nieuwe omgeving en er aan wennen dat zijn ouders niet in de buurt zijn. Daarnaast vinden ouders het zelf vaak ook fijn om even te wennen aan het gevoel dat ze hun kind laten opvangen.

Verzorging

Uw kind heeft een aantal spullen op dagelijkse basis nodig. U hoeft deze niet iedere dag opnieuw mee te brengen. We hebben per kind een mandje met zijn eigen spullen. Bij het starten van de opvang kunt u het mandje vullen en we vragen u om eens in de zoveel tijd het mandje even te checken. Bijvoorbeeld zal na een tijdje de kleding te klein worden of niet meer passen bij het seizoen en de speen moet vervangen worden als deze verouderd is. Verder kunt u denken aan:

  • Sloffen of sokken met ruwe onderkant
  • Pyjama
  • Knuffel
  • Reserve kleding
  • Speen, fles
  • Luiers / billendoekjes
  • Voeding
  • specifieke (verzorging) middelen

Ziekte van een kind

Is het kind een langere aaneengesloten periode ziek (d.w.z. meer dan 3 dagen), dan worden de uren m.u.v. de eerste dag niet in rekening gebracht.

In geval van ziekte tijdens opvang neemt de gastouder contact op met de personen zoals vermeld op het formulier “persoonlijke informatie opvangkind”. Het is dan wenselijk dat het kind zo spoedig mogelijk wordt opgehaald.

Vakanties

De gastouder en de ouder(s) verbinden zich op voorgenomen vakanties, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden of niet gewenst is, zo vroeg mogelijk doch ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk (email) aan elkaar te melden.

Indien de ouder niet of niet tijdig kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te willen maken van de opvang blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd van kracht in verband met de beschikbaarheid voor opvang.

Overig

  • Met de nationale feestdagen (Pasen, Pinksteren, Kerstmis, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Koningsdag) is de opvang gesloten. Mocht u opvang nodig hebben op deze dagen kan dat in overleg eventueel geregeld worden.

Fotoalbum

Ouders vinden het vaak erg leuk om te zien waar hun kinderen mee bezig zijn. Als service maak ik met regelmaat foto’s tijdens activiteiten. Deze foto’s plaats ik in een fotoalbum die beveiligd is met een wachtwoord. Bij de start van de opvang ontvangt u van mij een wachtwoord en krijgt u een persoonlijk fotoalbum. Niemand anders kan in dit album. De foto’s kunt u opslaan voor eigen gebruik. Wanneer u niet wilt dat er van uw kind foto’s worden gemaakt, dan kunt u dit aangeven. Uiteraard zal het dan niet gebeuren.

Wanneer ik foto’s zou willen gebruiken voor de website, dan vraag ik altijd eerst persoonlijk toestemming. Verder zullen de foto’s alleen voor uw persoonlijk gebruik zijn.